ข่าวภาคเหนือ
ข่าวเด่น รายการดี NBT ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ สามารถรับชมได้ทุกวันเวลา 05.00 -24.00 น. เต็มอิ่มกับข่าวสารสาระบัญเทิงเชิงสร้างสรรค์ ด้วยรายการที่หลากหลายเพื่อผู้ชม NBT ภาคเหนือ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ดิจิทัลทีวีช่อง 11 NBT สร้างคุณภาพชีวิต ใกล้ชิดประชาชน

วีดีโอ
ข่าวรอบเมืองเหนือ...
ข่าวประชาสัมพันธ์...