ฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวรอบเมืองเหนือ...
ข่าวประชาสัมพันธ์...