❤️❤️รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตราสัญลักษณ์ฯและประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตามความเหมาะสมตลอดปี 2567❤️❤️ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ติดต่อบริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โทร.053-936000 และ 053-938400 😊สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ (NBT  North) ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ของ NBT  North ได้ทางระบบดิจิตอล ช่อง 11 หรือทางสื่อออนไลน์ Facebook : NBT North😊👉(เพิ่มเติม คลิก)👈 
พวงเพ็ชร ทำถึง ลุย 3 งานใหญ่ด้าน PR “งานเฉลิมพระเกียรติฯ-ดนตรีในสวน-ค่ายเยาวชน” ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือทำงานปีนี้ด้วยความสมพระเกียรติ

พวงเพ็ชร ทำถึง ลุย 3 งานใหญ่ด้าน PR “งานเฉลิมพระเกียรติฯ-ดนตรีในสวน-ค่ายเยาวชน” ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือทำงานปีนี้ด้วยความสมพระเกียรติ

วันนี้ (18 เมษายน 2567) เวลา 14.00 น.  ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมสำคัญภายใต้การดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดงานดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และค่ายเยาวชน NEW(S) GEN LEADER CAMP โดยมี นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และนางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีฯ และนางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปีนี้ รัฐบาลได้เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศตลอดทั้งปี 2567 โดยประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ เนื่องในปีมหามงคลนี้ โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาทุกวันจันทร์  โครงการบรรพชาอุปสมบท พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา กิจกรรมจิตอาสา พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ  งานพระราชพิธีสำคัญในห้วงวันพระราชสมภพเดือนกรกฎาคม 2567 รวมถึงกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นฟรีคอนเสิร์ตที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงควมจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ผ่านบทเพลงเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดปีมหามงคลนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ติดตามการจัดกิจกรรมสำคัญภายใต้การดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่  กิจกรรมค่ายเยาวชน NEW(S) GEN LEADER CAMP เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และฝึกการเป็นนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ที่สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้ และทันสมัย ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาการสื่อสารให้เข้าถึงทุกกลุ่ม 

ดร.พวงเพ็ชร กล่าวว่า ในปีนี้ที่เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศาสนุวงศ์ ผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางรัฐบาล ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนจัดขึ้นตลอดทั้งปี 2567 


image รูปภาพ
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวรอบเมืองเหนือ...
ข่าวประชาสัมพันธ์...